Skip to main content

Wat doet Waverijn.com

Waverijn.com stelt u vertrouwenspersonen beschikbaar om met uw medewerkers in gesprek te gaan. De gesprekken kunnen zowel binnen u eigen onderneming plaatsvinden maar, indien gewenst, ook op een locatie van Waverijn.com. Natuurlijk zijn alle medewerkers van Waverijn.com gecertificeerd en staan de medewerkers ingeschreven bij de certificerende instantie.

Wat is een Vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

Werkterrein

Vertrouwenspersonen komen vaak voor binnen een bedrijf of school. Ook zijn er externe Vertrouwenspersonen. De persoon heeft hier dan een speciale cursus of opleiding voor gevolgd.

Zie ook: LVVV.NL.

Geheimhoudingsplicht

In veel gevallen is in het contract van de vertrouwenspersoon vastgelegd dat deze geheimhoudingsplicht heeft. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk vertrouwen.

Problemen

Met de volgende problemen krijgt een vertrouwenspersoon vaak te maken:

Pesterijen

Binnen bedrijven, verenigingen, organisaties en op school of op de werkvloer komt het nog weleens voor dat er mensen gepest worden. Als deze personen hun verhaal kwijt willen dan kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

Discriminatie

Discriminatie overlapt een klein beetje met de pesterijen: Het een kan volgen op het ander. Een vertrouwenspersoon kan mensen die gediscrimineerd worden vaak waardevolle tips geven over hoe discriminatie ontlopen kan worden.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt op de werkvloer vrij veel voor. Als er mensen naar de vertrouwenspersoon toekomen met klachten over seksuele intimidatie, dan kan deze informatie (met toestemming van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan de werkgever. Deze is verplicht de intimidatie te bestrijden.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet kan een werkgever met niet meer dan 25 werknemers de taken in het kader van de bijstand ook zelf verrichten, indien hij over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt om deze taken naar behoren te vervullen. Bij méér dan 25 werknemers dienen één of meer werknemers aangesteld te worden als preventiemedewerker.

Per 1 juli 2005 dienen de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker te hebben aangesteld.